ОКС Магистър

Home » ОКС Магистър

Обучението в Образователно-квалификационна степен (ОКС) „МАГИСТЪР“ се осъществява в ПН 4.6. „Информатика и компютърни науки“ за лица придобили ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“, по специалностите:
Е-ЛИДЕРСТВО
ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Формите на обучение са Редовна и Задочна с продължителност:
1 година (2 семестъра), за придобилите ОКС „Бакалавър“ в същото професионално направление и същата специалност;
2 години (4 семестъра), за придобилите ОКС „Професионален бакалавър“ и „Бакалавър“ от друго професионално направление или друга специалност от същото направление.

bg_BG