Съвет на Настоятелите

Home » Съвет на Настоятелите

Акад. Благовест Сендов
(1932-2020)

Почетен председател на Съвета на Настоятелите

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Председател на Съвета на Настоятелите

Кумар Муралидар Нирадж, Индия

Зам. Председател на Съвета на Настоятелите

инж. Стефан Гълъбов

Зам. Председател на Съвета на Настоятелите

Добрин Стефанов Иванов

Член на Съвет на Настоятелите

д-р Йоаким Каламарис, Гърция

Член на Съвет на Настоятелите

инж. Петър Стайков

Член на Съвет на Настоятелите

доц. д-р Христо Смоленов

Член на Съвет на Настоятелите
bg_BG