ИНДИ

Home » ИНДИ

В МВУИЕЛ ще се осъществява „Интегрирана дигитализация“ (ИНДИ) на всички дейности, свързани със Студентите, Преподавателите, Родителите, Докторантите, администрацията, учебния процес, научното творчество и всички процеси. В системата „ИНДИ“ се съчетават дигиталните платформи – „Стъди“, „Нори“ и „Е-бизнес“, които са в процес на разработка:
@ „Стъди“ – тристранна комуникационна среда за общуване на Студенти, Преподаватели и Родители;
@ „Нори“ – смартфон технологии за обучение, идентификация, защита и отдалечена комуникация с организационна и административна структура на МВУИЕЛ;
@ „Е-бизнес“ – връзка на Студентите с онлайн бизнес модели и тяхната бизнес реализация, както и възможностите за интернационализация на бизнесконтактите на Студентите като предприемачи или фрийленсъри.

bg_BG