За кандидат-студенти

Home » За кандидат-студенти

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО „МАХАТМА ГАНДИ“
КРАТКО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ
ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ е Международно висше училище по информатика и електронно лидерство, предлагащо висше образование в областта на информационните науки в направление Информатика и компютърни науки.
В МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ се подготвят специалисти по Информатика и Електронно лидерство, необходими за дигитална трансформация на индустрията, бизнеса и обществото, или Професиите на бъдещето.
„Информатика“ – Наука за събирането, преобразуването, преноса и съхранението на информация с произволни, включително и автоматични средства.
„Компютърни науки“ – Изучаване на автоматизираните алгоритмични процеси по придобиването, представянето, обработката, съхранението, комуникацията и достъпа до информация. Компютърният учен е специализиран в областта на изчислението и проектирането на компютърните системи.
„Електронно лидерство” – Идеята за електронното лидерство произтича от непрекъснатото и все по-широко навлизане на технологиите в ежедневието и всички професионални сфери. Независимо в коя сфера функционира дадена фирма, нейният лидер (собственик или управляващ) трябва да бъде грамотен в областта на ИТ технологиите. Той трябва да усеща новостите – да си презентира продукта в интернет пространството, да си защити информацията, да въведе перспективни машини или програмни продукти.
„Дигитална трансформация“ – Дигиталната трансформация е една от най-важните тенденции в света на ИТ и включва не само промяна в използваните технологии, но и в бизнес моделите на компаниите. Технологиите, използвани в дигиталната трансформация, са предимно облачни услуги, мобилни технологии, големи данни и социални медии. Страните от Централна и Източна Европа все още изостават от тези на Западна Европа по използване на тези технологии, но все повече компании планират въвеждането им.
„Професии на бъдещето“ – Те са свързани с 23-те дълбоки промени в бизнеса, определени от проучване на Съвета за глобалния дневен ред за бъдещето на софтуера и обществото в и отразени в Доклад наречен Deep Shift – Technology Tipping Points and Social Impact (Дълбоки промени – повратни точки в технологията и социалното им въздействие), публикуван през 2015 г., в.т.: Интернет сигурност, Киберсигурност, Виртуален интегратор, Информатик по роботика, Медиа ремиксер, Информатик на дронове, Специалист по „Интернет на нещата” (IoT), ИТ технолози, Мрежов администратор, Е-библиотекар, Системен архитект, Информатик по зелени технологии и т.н.

За повече информация ТУК.

bg_BG