Bachelor

Home » Bachelor

Обучението в Образователно-квалификационна степен (ОКС) „БАКАЛАВЪР“ се осъществява в ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки“ по специалностите:
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО.

Формите на обучение са Редовна и Задочна със срок на подготовка 4 години (8 семестъра).

en_US
bg_BG en_US