PROJECT
“MAHATMA GANDHI” INTERNATIONAL HIGHER SCHOOL OF INFORMATICS
AND E-LEADERSHIP

С Протокол №22 от заседание проведено на 19.12.2019 г., на основание чл.88, ал.1, т.5 от ЗВО и чл.36, ал. 1 от ПДНАОА, Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде положителна оценка
на Проекта за „Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“.

Обучаваме и възпитаваме е-лидери и информатици за професиите на Бъдещето!

The main task and purposes of the Project are: The new technological literacy for all modern people - not only in business, but also in culture, education and in general in human communication and growth. In addition, the technologists and computer scientists and all the new professions must be periodically trained and qualified because the dynamics of this knowledge is high and it changes every month.

The idea and development of the "Mahatma Gandhi" ISHIEL project are
на „Пловдив Тех Парк“
kti
ptp
oku
etik
ita
finance
iiht
bak
аеф
КОЛЕЖ
бит
ГИКН
en_US
bg_BG en_US