ПРОЕКТ
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА
И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО „МАХАТМА ГАНДИ“

С Протокол №22 от заседание проведено на 19.12.2019 г., на основание чл.88, ал.1, т.5 от ЗВО и чл.36, ал. 1 от ПДНАОА, Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде положителна оценка
на Проекта за „Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“.

Обучаваме и възпитаваме е-лидери и информатици за професиите на Бъдещето!

Основната задача и целите на Проекта са: Нова технологична грамотност за всички съвременни хора – не само в бизнеса, а също така и в културата, образованието и изобщо в човешкото общуване и растеж. Освен това технолозите и информатиците и всички нови профили трябва периодично да се обучават и квалифицират, защото динамиката на тези знания е висока и се мени всеки месец.

Идеята и разработката на Проект МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ са
на „Пловдив Тех Парк“
kti
ptp
oku
etik
ita
finance
iiht
bak
аеф
КОЛЕЖ
бит
ГИКН
bg_BG
en_US bg_BG